Hvordan lage en skygge hele veien rundt et objekt i Illustrator

Sette en uskarphet eller skygge på en kunst element er en grei prosess i Photoshop og en av teknikkene som gjorde Photoshop en så viktig designverktøy. Illustrator har også rastereffekter som kan gjøre skygger og ytre glød effekter rundt stedene. Teknisk sett en skygge hele veien rundt et objekt er et eksempel på et ytre glød i hvilken skinnet farge er mørkere enn bakgrunnen. Mens Illustrator er rastereffekter ikke er så allment kjent, de er svært enkle å bruke.

Bruksanvisning

1 Start Illustrator med et stykke kunstverk du ønsker å manipulere og legge til en skyggeeffekt.

2 Klikk på "Select" -verktøyet, som er svart pilspiss.

3 Klikk på objektet du vil plassere skyggen rundt for å velge det.

4 Klikk på "Effect" -menyen, og velg "Stylize." Fra Stylize sub-menyen, velg "Ytre Glow". En dialogboks vises med alternativer for Mode, Opacity og blå. ( "Screen" er standard, og vil gjøre en skygge-lignende effekt.) Ved å klikke på "Preview" i boksen, kan du justere verdiene og se hva de gjør.