Hvordan lage en streng å godta Spaces

Vanligvis programmeringsspråk godta brukerundersøkelser i form av strenger, inkludert eventuelle tomrom tegn, for eksempel mellomrom, faner og nye linjer. Men håndterer programmeringsspråket C innspill annerledes. På grunn av C og hvordan strenger arbeide på dette språket, vil funksjoner som "fscan" -funksjonen ta brukerundersøkelser, men stoppe på den første hvite mellomrom. Ved å bruke tegnkoder i fscan funksjon, men du kan tvinge funksjon for å ta disse tegnene.

Bruksanvisning

1 Sett opp grunnleggende C-program for å bruke "scanf" med følgende kode:

inkludere <stdio.h>

int main () {

}

2 Scan brukerinfo:
int main () {

char string [50];

scanf ( "% s", string);

}

3 Endre "scanf" for å inkludere tomrom hjelp figurklasser:
char string [50];
scanf ( "% s", string); // Ingen mellomrom
scanf ( "% [\ t \ n0-9a-za-Z] s", string); // blanke og alfanumeriske tegn