Hvordan lage en webside Table

Tabeller brukes for å gi justering og bestemte steder for tekst og bilder på en nettside. kan tildeles border, padding, og forskjellige farger eller bilder for hver celle. Tabeller er bygget opp av rader og kolonner, og kan være så stor eller så liten som det er nødvendig. Tabeller kan lages ved koding i et tekstredigeringsprogram som Notisblokk, eller en WYSIWYG-editor som Microsoft Frontpage.

Bruksanvisning

1 Åpne en teksteditor og skriv inn følgende:

. Dette skaper en tabell med en rad med to celler. Kodene du bruker er , Begynn Tabell; , Table Row; Slutt Tabell data; Avslutt Table Row; og

Tabell data;

, End Table.

2 Opprette flere rader ved å skrive

før slutt tabellen tag.

3 Skriv inn ønsket informasjon eller plassere et bilde i mellom

Tabellen datakoder.

4 Lagre filen og lukk editor.

5 Plasser filen på en webserver og deretter vise filen i en nettleser for å bekrefte at den viser riktig og at alle tabellelementer er plassert riktig.

Hint

  • Alle tabeller, rader og celler må ha en avsluttende kode som skal vises i nettleseren riktig. Dersom dette ikke blir gjort, vil tabellen ikke vises riktig.
  • Tabeller kan ha mange attributter. En tabell kan ha grenser, farger, bakgrunnsbilder og diverse justeringer. Celler kan ha farger, rettes for å vise på ulike måter, eller har polstring og grenser samt overskriftscellene.
og