Hvordan lage et alias i DB2

Datamaskiner som bruker DB2-database-programvare er i stand til å administrere databaser på frittstående datamaskiner og på servere. Hvis du bruker dette programmet og ønsker å etablere et alias for en av databasene, kan du gjøre det ved hjelp av ledeteksten, som arbeider med DB2-programvare.

Bruksanvisning

1 Åpne "Start" -menyen og klikk "Ledetekst" for å åpne ledeteksten vinduet.

2 Skriv "db2cmd" for å åpne DB2 ledeteksten. Type "DB2-katalogen tcpip node <nodenavn> ekstern <db2_server> server 50000" i DB2-kommandolinje - <nodenavn> refererer til navnet på datamaskinen og <db2_server> refererer til navnet på DB2-tjeneren. Denne kommandoen vil definere ditt datamaskinnavn og servernavn.

3 Type DB2 katalogdatabase <project_db_name> som <alias> at node <nodenavn> - <project_db_name> refererer til navnet på databasen, refererer <nodenavn> til aliaset du ønsker å lage og <nodenavn> refererer til datamaskinens navn. Denne kommandoen vil etablere alias for databasen.