Hvordan lage etiketter med forskjellige navn i Office 2007

Hvordan lage etiketter med forskjellige navn i Office 2007


Microsoft Office 2007 er en pakke som inneholder mange programmer som tillater brukere å utføre en rekke oppgaver. Med Microsoft Publisher 2007 kan du lage og skrive ut etiketter, inkludert visittkort, navneskilt og adresseetiketter. Du kan lage etiketter som har ulike data på en eller flere sider som skal skrives ut. En enkel måte å lage deg etikettene er å skape dataene du ønsker og flette det inn i Publisher-programmet. Du må sørge for at du har en skriver og etikett trykkpapir når du er ferdig med å lage forskjellige etiketter.

Bruksanvisning

1 Opprett en datakilde eller adresselisten ved å åpne programmet Publisher 2007 på datamaskinen. Klikk på "Tools" fra øverste verktøylinjen menyen og deretter bla over "masseutsendelser og kataloger" alternativet. Klikk på "Adresseliste" alternativet.

2 Klikk på alternativet "Tilpass kolonner" og klikk deretter på "Legg til" knappen for å legge til et nytt felt. Skriv inn all informasjon som du vil skal vises på etikettene i hvert felt.

3 Klikk på "Ny oppføring" for å skape nye felt, slik at du vil ha forskjellige etiketter. Et eksempel er å ha en annen liste over folks navn for navneskilt. Klikk på "OK" -knappen når du er ferdig.

4 Skriv inn et navn på datakilden i "File name" feltet, og klikk deretter på "Lagre" -knappen. Denne filen vil bli lagret i "Mine datakilder" -mappen for utgiver. Åpne en ny Publisher 2007-fil.

5 Klikk på "Blanke sider Size" alternativet i "Publikasjonstyper" -listen, og klikk deretter på den type etiketter du ønsker å lage. Klikk på "Tilpass" alternativet hvis du vil legge til en bestemt design på etikettene.

6 Klikk på "Create" -knappen. Klikk på "Tools" og bla over "masseutsendelser og kataloger" alternativet. Klikk på "fletting" alternativet. Klikk på "Bruk en eksisterende liste" og klikk deretter på "Next" -knappen.

7 Klikk på datakilden som du nettopp laget for etikettene i "Velg datakilde" boksen og klikk deretter på "OK" -knappen. Dataene vil nå vises på ulike etiketter, og du kan redigere dem til å vises hvor du vil når du skriver ut. Klikk på "OK" -knappen og etikettene er klare til å skrives ut.