Hvordan lage mine egne Kontakte Bokser

Hvordan lage mine egne Kontakte Bokser


En måte å få tilbakemeldinger fra de som bruker websiden er å opprette kontaktbokser der de kan inngangs spørsmål eller kommentarer, og deretter sende dem til deg. Ved hjelp av kontakt bokser kan være mer fordelaktig enn å gi ut e-postadressen din fordi du er mindre tilbøyelige til å motta spam innhold. Mens du må ha litt HTML kunnskap til å opprette kontakt bokser, trenger du ikke å være en avansert HTML-utvikler.

Bruksanvisning

1 Logg inn på din webserver. Finn HTML-siden som vil omfatte de kontakt boksene, og klikk på HTML-fil for å åpne siden.

2 Klikk på "<body>" i HTML-dokumentet på det stedet der du vil sette inn kontaktboksene. I dette eksemplet vil "Name", "Email" og "Kommentarer" bokser lages.

3 Sett inn denne koden:

<Form action = "http: www.receivingpage.php" method = "POST">

Navn:

<Input type = "text" name = "navnet til brukeren">

E-post adresse:

<Input type = "text" name = "email">

kommentarer:

<Textarea name = "comments" rader = "15" kolonner = "50"> </ textarea>

<Input type = "submit" value = "Send">

</ Form>

4 Erstatt "http: www.receivingpage.php" med nettadressen du har satt opp som vil behandle all innkommende informasjon. Lære å skrive php kode for dette under "Referanser".

5 Publiser siden.