Hvordan lage MSI gratis

Microsoft Installer er et velkjent programmerings motor som kan brukes til å installere og fjerne dataprogrammer på Microsoft Window datamaskiner. MSI filer er pakker som består av samlinger av filer som bruker OLE database filformat og struktur for å gruppere beslektede filer for bruk av MSI filen på sluttbrukerens datamaskin. MSI filer opprettes fra Microsoft Window sin Installer program som bruker et grafisk brukergrensesnitt (GUI) som tillater installasjon skaperen for å velge filer som skal inkluderes i installasjonen uten å skape noen egen programmeringskode.

Bruksanvisning

Hvordan lage MSI gratis

1 Last ned og installer en gratis MSI installasjon skaperen, som for eksempel Veritas MSI pakke generasjon program (se lenke i Resources). Etter installasjonen, velger du "Next" -menyen på installasjonsveiviseren menyen tekst. På den neste skjermen, skriver du inn navnet på MSI-installasjonsprogrammet som du vil det skal vises i det tomme tekstfeltet.

2 Venstre klikk filene på filveljarknappen i neste meny for å inkludere MSI filen. Velg Fil> Lagre menyvalget når du er ferdig.

3 Velg "Opprett MSI-fil."

4 Lagre MSI filen til datamaskinen ved å velge drive stedet på velgermenyen fil som vises på dataskjermen.