Hvordan lage programmer Kjør ved oppstart i Linux

Hvordan lage programmer Kjør ved oppstart i Linux


Hvis du vil ha et program å begynne når Linux-operativsystemet starter, kan du plassere banen til den kjørbare filen for at programmet i "/etc/rc.d/rc.local" fil. Denne filen leses etter at systemet prosesser er i gang, men før noen bruker logger seg på. Filen er en enkel tekstfil som eies av root (super) bruker. For å redigere filen, må du ha system administratorrettigheter.

Bruksanvisning

1 Åpne et terminalvindu. Du vil bli presentert med en ledetekst der du vil skrive inn følgende kommandoer.

2 Skriv inn kommandoen "su" for å bytte til root brukeren.

3 Skriv inn kommandoen "vi /etc/rc.d/rc.local" for å åpne "rc.local" filen i "vi" tekst editor. Du kan erstatte "vi" med din favoritt teksteditor.

4 Legg inn banen til den kjørbare filen for hvert program til "rc.local" fil.

5 Lagre og lukk filen.

6 Start maskinen på nytt. Programmene vil starte når systemet starter opp igjen.