Hvordan legge til attributter til en XmlNode

XML databaser fungere mye som trær som forgreiner seg, med forskjellige attributter om den grenen innenfor bladene. Mye som i HTML, attributter i XML fortelle deg noe om den spesifikke dataobjektet, kjent som en "node". Hver node inneholder en bestemt data "gren", detaljering en gjenstand som en brukerpost eller en innstilling i et program. Du må lære å legge til attributter for å riktig danne et XML-dokument i Microsoft .NET Framework.

Bruksanvisning

1 Åpne XML-prosjektet i din foretrukne editor.

2 Bla til koden der du ønsker å legge til et attributt til en XML-node.

3 Skriv inn følgende kode inn i funksjonen:

Dim atb Som XmlNode = xml.CreateNode (XmlNodeType.Attribute, "atbname", "namespace")

Erstatt "atb" med noe du har lyst til å ringe attributt. Erstatt "atbname" med navnet du ønsker å gi attributtet i XML-dokument og "namespace" med navnet på den plassen du ønsker å tildele attributtet til. Navnerom representerer visse grener i dokumentet. Du må ha disse for å skape attributter.

Hint

  • Inkluder "System.Xml" på toppen av koden din for å kunne drive med XML. Ellers vil kompilatoren ikke gjenkjenner inngangs du gir samtidig skape noder.