Hvordan legge til en Dell Harddisk XPS 630 med plast lysbilder

Dell XPS 630 er en stasjonær datamaskin som er utstyrt med en 2,4 GHz Intel Core 2 Quad-prosessor, opptil 4 GB RAM og et ATI Radeon HD 4670 grafikkort. Datamaskinen har også fire harddiskplasser, hvorav den ene er okkupert av den primære harddisken. Brukere kan oppgradere XPS 630 ved å installere ekstra SATA-harddisker i de resterende brønner. Disse ubrukte bukter er utstyrt med plastdriv caddier installert, designet for å tillate brukere å installere en ny stasjon ved å skyve den på plass.

Bruksanvisning

1 Slå av datamaskinen og slå av skjermen. Trekk ut alle kabler som er koblet til datamaskinens porter. Trykk på "Power" knappen i midten av frontpanelet, for å slippe ut rest elektrisitet. Flytt datamaskinen til et bord eller lignende. Roter tilfelle før frontpanelet vender mot deg. Vipp maskinen til venstre og la den hvile på arbeidsflaten, med høyre sidepanelet vendt oppover.

2 Finn dekselutløseren, som ligger nær bakkant av topplaten. Skyv låsen og løft opp den øvre kant av høyre sidepanel. Trekk nedre kant av høyre sidepanel fri av datamaskinen saken. Sett panelet til side.

3 Inspiser innsiden av kabinettet. Finn harddiskplassene, som ligger nær nedre kant av frontpanelet. Velg en tom stasjonsbrønn for installasjon. Finn den tomme harddiskbraketten installert i stasjonsbrønnen. Klem sammen tappene er festet til enden av braketten. Trekk braketten ut av den tomme stasjonsplassen.

4 Skyv fra hverandre på sidene av harddiskbraketten. Sett harddisken inn i braketten, med baksiden vendt mot tabbed enden av braketten. Slipp sidene av harddiskbraketten og bekrefter at stasjonen er helt på plass. Sett sammen harddiskmodul til den valgte stasjon, med tabbed enden som vender bort fra frontpanelet. Skyv modulen inn i brønnen til du føler at den klikker på plass.

5 Koble den ene enden av SATA-datakabelen til den matchende porten på baksiden av harddisken. Undersøk hovedkortet og finne SATA-porter, som ligger nær den øvre enden av frontpanelet. Koble den siste enden av kabelen til en ubrukt SATA port. Undersøk kablene som går fra strømforsyningen, som ligger nær den øvre enden av bakpanelet. Sett en ubrukt strømkabelen til den tilsvarende porten på harddisken.

6 Sett nedre kant av den høyre sidepanel inn i den nederste kant av kabinettet. Senk øvre kant av høyre sidepanel på datamaskinen saken. Trykk ned på toppen av høyre sidepanel til det klikker på plass. Sett datamaskinen saken til sin opprinnelige plassering. Koble til alle tidligere koblet ledninger og kabler.

Hint

  • Delenummeret for en erstatning XPS 630 harddisk caddy er UJ175.