Hvordan legge til en Dell XPS 630 Hard Drive

Hvordan legge til en Dell XPS 630 Hard Drive


Dell XPS 630 er en media og gaming stasjonær designet for entusiaster. Mens standardmodellen bare har en harddisk, kan du legge en for å utvide lagringskapasiteten på datamaskinen. Mens prosedyren er ganske standard, det er ikke for nybegynnere. Hvis du aldri har oppgradert datamaskinen RAM før, bør du nok be om hjelp fra en mer teknisk orientert venn. Du trenger en SATA-harddisk, ikke den eldre P-ATA / IDE standard.

Bruksanvisning

1 Slå av datamaskinen. Fjern alle strøm- og datakabler. Flytt datamaskinen til et rent bord eller skrivebord.

2 Fjern skruene som holder høyre tilgangspanelet - ikke venstre tilgangspanelet, som de fleste stasjonære. Skyv panelet av saken og sett den til side.

3 Plasser harddisken i en av de loddrette harddiskplasser, med data og stikkontakter vendt ut. Fest stasjonen på plass med festeskruene.

4 Plugg SATA datakabelen til baksiden av stasjonen. Plugg den andre enden i en åpen SATA port på hovedkortet. Plugg en gratis SATA strømskinne i harddisken.

5 Sett tilgangspanelet, og skru den ned. Returnere datamaskinen til sin vanlige plass, og koble strømledningen og datakabler. Trykk på "Power" knappen.