Hvordan legge til en Drop-ned til Excel 2007

Microsoft Excel 2007 er nyttig for å lage sporing ark og multifunksjons regneark for rapporter og datalogger. Hvis du oppretter et regneark og trenger å legge til flere valg for brukeren å legge inn, kan du opprette nedtrekkslister i regnearkceller. Nedtrekkslistene unngå rot ved å konsolidere lengre lister over informasjon i en enkelt celle med en dråpe pil i stedet for å kreve flere celler med ulike innspill alternativer.

Bruksanvisning

1 Lag en liste over de dataene du vil skal vises i rullegardinlisten. Skriv inn data i en kolonne, i den rekkefølgen du vil de skal vises i listen.

2 Klikk på cellen der du vil sette inn drop-down boks. Klikk på "Data", velg deretter "Data Validation." Velg "Innstillinger" i Data Validation menyen. Klikk "List" på "Tillat" -kategorien. Skriv inn celleområdet for listen over dataene du opprettet for å vises i menyen.

3 Klikk på boksen ved siden av "In-celle nedtrekksmenyen." Sett en hake i boksen ved siden av "Ignorer Blank" hvis feltet kan stå tomt, eller fjern haken hvis du vil leserne til å velge et alternativ.

4 Velg "Input Message" -fanen og velg "Vis innspill melding når cellen er valgt." Skriv inn så mange som 255 tegn for den meldingen du ønsker å fremstå. Lagre filen for å lagre endringene.