Hvordan legge til en linje til toppen av en tekstfil ved hjelp av SED

Stream Editor - også kalt SED - er et Unix-program som raskt og effektivt kan utføre programmerte endringer på hele grupper av tekstfiler. Det er et nyttig program for de situasjoner når en stor mengde tekst må endres på nøyaktig samme måte over tid. En slik endring vil være å legge til en tekstlinje til toppen av filen.

Bruksanvisning

1 Åpne en terminal. I Linux eller Unix, vil det normalt være en snarvei til terminalen på skrivebordet eller i menyen.

2 Skriv inn følgende sed kommando:

sed -i .bak '1i

Teksten til å sette inn

'file.txt

Trykk på enter for hver nye linje. Avhengig av konfigurasjonen av terminalen, kan det sette inn tekst for å fortelle deg at du er innenfor en anførselstegn. Det er akseptabelt.

3 Skriv inn følgende for å bekrefte at manuset arbeidet:

katt file.txt

4 Skriv inn følgende for å slette opp ryggen din:

rm file.txt.bak

Hint

  • SED skript kan være litt vanskelig å følge, så her er hvordan dette fungerer. Først den "-i" kommandoen arter som filen skal redigeres "på plass", med en backup skrevet til en fil med samme navn med en ny utvidelse ".BAK." Den "1i" kommandoen betyr "(i) nsert på linje 1."