Hvordan legge til et bakgrunnsfargen eller mønsteret til Excel celler

Legge til farge for å fremheve dine kolonneetikettene eller totalene kan gjøre regnearket lettere å lese og bruke. Bruk Patterns muligheten til å legge til bakgrunnsfarge og mønster til regnearket. Disse trinnene arbeide med Microsoft Excel 97.

Bruksanvisning

1 Start Microsoft Excel og åpne filen du ønsker å endre.

2 Velg cellene der du vil legge til en bakgrunnsfarge.

3 Åpne Format-menyen og velg celler.

4 I dialogboksen Formater celler boksen, velger du kategorien Mønster.

5 Klikk på fargen du ønsker å bruke som bakgrunnsfarge.

6 Klikk på pilen hodet for å åpne Patterns menyen.

7 Klikk mønsteret du vil bruke som bakgrunn.

8 Klikk på fargen du vil mønsteret å bruke.

9 Velg OK for å godta endringene.

Hint

  • Fargen og valg av mønster vises i en boks i Pattern siden.
  • Hvis du vil angre endringene, åpne menyen Rediger og velge Angre Format.
  • Bruk dialogboksen Celler på Format-boksen for å legge til andre formater til cellene.
  • Du trenger ikke å bruke bakgrunnsfarge og mønster alternativer sammen; du kan bruke bare et mønster eller bare en farge.