Hvordan legge til flere Utenlandske Keys i SQL

Hvordan legge til flere Utenlandske Keys i SQL


SQL Server er en relasjonsdatabase løsning, som betyr at du kan koble tabeller ved hjelp av primær- og fremmednøkler. Primærnøkkelen kobles til utenlandske nøkkelen av en annen tabell. Dette lar deg lage en spørring for å hente data fra flere tabeller. Du må opprette fremmednøkkel i en tabell for å sette opp forholdet mellom de to tabellene. Dette gjøres i hoved SQL Server konsollen.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen. Klikk på "Alle programmer," klikk "SQL Server". Klikk "SQL Server Management Console" for å åpne programmet.

2 Høyreklikk på databasen du vil bruke, og velg "New Query". Dette åpner et tekstredigeringsprogram der du skriver SQL-kode for å manipulere tabeller.

3 Skriv inn følgende kode for å legge til flere utenlandske nøkler på én gang:

lage tabell betalinger

(PaymentID heltall primærnøkkel,

Pay_Date datetime,

CustomerId heltall referanser kunde (kunde-),

ordre-heltall referanser orden (ordre));

I dette eksemplet er "CustomerId" knyttet til "kunde" tabellens kunde-feltet. Den "ordre-" refererer til ordre tabellen. Denne koden skaper to fremmednøkler samtidig til to ulike databasetabeller.

4 Trykk "F5" for å kjøre koden. Fremmednøklene opprettes på tabellene.