Hvordan legge til fotnoter og sluttnoter Ved hjelp av Microsoft Word 2000

December 6 by admin

Fotnoter er ord eller notater som er plassert på bunnen av dokumentet som kommentere eller referere til en bestemt del av teksten. Du kan se en fotnote ved å plassere musen over referansemerket. En sluttnote refererer også tekst i dokumentet kan og kan legges til slutten av et avsnitt i dokumentet i stedet for på slutten av siden. Legge fotnoter og sluttnoter til dokumentene dine er veldig enkelt å gjøre.

Bruksanvisning

1 Åpne Word 2000-programmet. Velg dokumentet du vil legge fotnoten til. Plasser markøren rett etter teksten i dokumentet som du vil en fotnote til.

2 Klikk på menylinjen og velg "Sett inn", deretter "Fotnote". Denne handlingen vil åpne "fotnote og sluttnote" dialogboksen.

3 Velg "Fotnote" i dialogboksen. Klikk på "OK". Du vil se et område som gjør at du kan skrive inn fotnote.

4 Fiende sluttnoter, plasserer du markøren rett etter teksten i dokumentet som du vil legge inn sluttnote til. Velg "Sett inn", deretter "EndNote". Når "fotnote og sluttnote" dialogboksen åpnes, velg "EndNote".

5 Klikk "OK" for å lukke dialogboksen og skriv din sluttnote.

Hint

  • Hvis du sletter fotnote eller sluttnote, også slette referansemerket. Hvis du ikke sletter referansemerket, vil det likevel vise uten noe tekst.

Related Articles