Hvordan legge til minne til en PC med Windows XP

Hvordan legge til minne til en PC med Windows XP


RAM eller Random Access Memory, er minnet som brukes midlertidig mens datamaskinen kjører programmer og utføre oppgaver. I motsetning til en harddisk, blir elementene i RAM ikke lagres for senere bruk. Økende datamaskinens RAM kan øke hastighet og ytelse, samt øke datamaskinens kompatibilitet med enkelte programmer som krever en større mengde RAM. Før du kjøper ny RAM for bruk med en datamaskin som kjører Windows XP, kan du lese dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen for å finne ut hvor mye og hvilken type RAM datamaskinens hovedkort vil støtte.

Bruksanvisning

1 Slå av datamaskinen og fjerne alle kabler, inkludert strømkabelen.

2 Ta av tilgangspanelet på saken av datamaskinen ved å følge instruksjonene gitt av produsenten i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen. Noen datamaskiner vil ha en skrue på baksiden som gjør at du kan skyve sidepanelet av saken off gang fjernet. Andre tilfeller vil ha en utløserknapp eller håndtaket på toppen av saken som når den trykkes, vil slippe tilgangspanelet eller hele saken.

3 Finn RAM som er installert i systemet. Du vil ha enten en eller to moduler RAM, som hver er en lang, tynn kort. Den gamle RAM vil se identisk med den nye RAM.

4 Slipp tappene på hver side av hver modul RAM, og deretter fjerne modulen fra datamaskinen.

5 Sett den nye RAM-modulen inn i minnesporet ved hjelp av pre-cut grooves som guider, deretter sikre modulen med tappene på hver side. Du må kanskje bruke litt kraft for å fullt ut sette inn RAM. Gjenta denne prosessen hvis du installerer flere moduler RAM.

6 Lukk datamaskindekslet og koble til kablene til datamaskinen. Når kablene er tilkoblet, slå på maskinen. Windows XP vil automatisk gjenkjenne den nylig installerte RAM og maskinen vil være klar til bruk umiddelbart.

Hint

  • For å finne hvor mye RAM som er installert på din PC, høyreklikk på "Min datamaskin" og klikk "Egenskaper". Hvor mye RAM som er installert på datamaskinen din vil bli oppført nær bunnen av vinduet.
  • Hvis du ikke finner dokumentasjonen som følger med datamaskinen, er det flere gratis verktøy som vil oppdage hva slags hovedkort er installert på datamaskinen. Når disse verktøyene er installert på datamaskinen, vil de automatisk oppdage og rapportere tilbake til deg ditt hovedkort produsent og modellnummer, sammen med annen informasjon om maskinvare som er installert på datamaskinen. Når du har fått produsent og modellnummer på hovedkortet ditt, kan du gå til produsentens hjemmeside og søk etter hovedkortet for å bestemme type og mengde RAM som hovedkortet kan støtte.