Hvordan legger jeg til et element gjøre med min webside?

Hvordan legger jeg til et element gjøre med min webside?


Legge til elementer i en nettside er enkelt hvis du vet det riktige kodene som skal brukes. Web-sider, som er HTML-dokumenter, er bygget opp av koder som angir type innhold på siden, og forteller en nettleser hva som skal vises. For å legge til et avsnitt til en webside, for eksempel, krever at de aktuelle åpning og lukking koder for å sette inn et avsnitt (<p> og </ p>). For å legge til en kobling til en webside krever bruk av <a> og </a> åpning og lukking koder; å inkludere lyd, må du legge til en lydfil til koblingen.

Bruksanvisning

Legg innhold til nettstedet ditt

1 Åpne din foretrukne teksteditor (f.eks Notepad for Windows eller TextEdit i Mac) eller HTML editor. Åpne mappen som inneholder filene på ditt nettsted.

2 Bestem hva koden er nødvendig for elementet du ønsker å legge til ditt nettsted (se Ressurser).

3 Legg den aktuelle åpningen koden i body-delen av HTML-dokumentet (for eksempel å legge til et avsnitt add <p>). Skriv inn innholdet etter startkoden. Legg den avsluttende koden (for eksempel </ p>) til slutten av innholdet (der du vil at avsnitt til slutt).

4 Last opp din HTML-dokument til webserveren. Hvis du legger til et bilde eller en annen fil til din webside, laste opp innhold til din server i samme mappe som inneholder websiden som viser innholdet.

Eksempel: Legg Sound Link til din nettside

5 Legg åpnings- og sluttkoder nødvendig for å inkludere en normal link (<a> </a>) i kroppen på websiden.

6 Inkluder målet for koblingen i startkoden. Dette oppnås ved å bruke "href" attributt. Legg lydfilen som destinasjon for koblingen. For eksempel legge en WAVE lydfil (kalt "eksempel" i dette scenariet) på følgende måte:

<a href="example.wav"> <a>

7 Legg tekst som skal vises som koblingen til lydfilen mellom åpning og lukking koder. Når du klikker på denne teksten, vil lydfilen spille. For eksempel:

<a href="example.wav"> Klikk for å spille av lyd <a>

Merk at lydfilen må inkluderes i samme katalog som HTML-fil (for eksempel både kunne inkluderes i samme mappe).

Nettleseren vil åpne Windows Media Player (eller hva program er satt som standard mediespiller i nettleseren din) når koblingen er klikket for å spille av lydfilen.