Hvordan list disk og partisjon informasjon i Linux

Hvordan list disk og partisjon informasjon i Linux


I Linux, hver disk eller diskpartisjon gitt en unik beliggenhet i "/ dev /" katalogen. Du får tilgang til detaljert informasjon om alle og alle disker og partisjoner som bruker Linux kommandolinjeverktøy. Dette er nyttig, siden Linux kan du ha flere stasjoner og partisjoner og fordi det støtter en rekke partisjonstyper.

Bruksanvisning

1 Åpne et kommandolinje terminal fra oppgavelinjen eller "System Tools" -menyen.

2 Få tilgang til en liste over alle diskene montert på datamaskinen ved hjelp av følgende kommando:

mount | kolonne -t

3 Få tilgang til en liste over alle partisjoner ved hjelp av følgende kommando:

cat / proc / partisjoner

4 Tilgang mer detaljert informasjon om noen disker eller partisjoner fra listene med følgende kommando, erstatte "/ dev / sda" med disken eller partisjonen som du ønsker å vite mer om:

hdparm -I / dev / sda