Hvordan Lock My Time Warner Internett

Som Time Warner Internett abonnent, kan du velge å låse Internett-forbindelsen ved hjelp av en "Road Runner passord." Passordet kan nullstilles ved hjelp av "Password Reset Tool" via et webgrensesnitt. Låsing Internett-tilkoblingen beskytter nettverket ditt og hindrer uautoriserte brukere får tilgang til filene dine eller hacking inn i systemet ditt. Merk at du må ha administratorrettigheter for å tilbakestille passordet og låse tilkoblingen.

Bruksanvisning

1 Naviger til Roadrunner hjemmeside (se Ressurser).

2 Klikk på "Velg leverandør" drop-down menyen og velg "Time Warner Cable." Velg stat og by. Klikk på "Apply" -knappen.

3 Klikk på alternativet "Jeg vet ikke min Road Runner e-post passord."

4 Skriv din Time Warner e-postadresse. Klikk på "Send".

5 Skriv inn din Cable Modem ID. Du finner den på bunnen av modemet, vanligvis nær eller på en strekkodet klistremerke, sammen med serienummeret til modemet. The Cable Modem ID vises vanligvis etter "MAC" eller "EA" (f.eks MAC 00-12-ab-34-cd-5e)

6 Opprett et sikkerhetsspørsmål og svar om låskoden. Klikk "Tilbakestill passord". Dette vil generere en åtte-sifret lås nummer. Skriv dette tallet ned på et stykke papir. Lagre det trygt.