Hvordan man skal håndtere objekter som strekker seg utenfor Marginene i en PDF-fil

Det er to scenarier der du kanskje må håndtere objekter som strekker seg forbi marginene i en PDF-fil. Det første scenariet er når du oppretter en PDF-fil, ved hjelp av Adobe Acrobat, fra et dokument som har objekter som strekker seg inn i margen. For dette scenariet, må du angi margene i PDF til null. Det andre scenariet er når du mottar en PDF-fil og kan vise filen i Adobe Reader, men når du skriver ut filen objekter i margen blir slettet. Hvordan håndtere objekter i margen av en PDF-fil, avhenger av om du bruker Adobe Acrobat eller Adobe Reader.

Bruksanvisning

Set Marginene i Adobe Acrobat

1 Åpne PDF-filen i Adobe Acrobat.

2 Klikk på "Dokument" på menylinjen.

3 Klikk på "Beskjær sider" alternativet.

4 Klikk på knappen merket "satt til null" i margen Controls dialogboksen.

5 Klikk på "OK".

6 Klikk på "Lagre" -ikonet for å re-lagre PDF-filen.

Set Marginene i Adobe Reader

7 Åpne PDF-dokumentet i Adobe Reader PDF-leser.

8 Klikk på "File" på menylinjen og og deretter "Skriv ut". Dialogboksen Skriv åpnes.

9 Klikk på "Skriv ut Scaling" drop-down boksen og klikk deretter på "None" alternativet.

10 Klikk på "OK" -knappen og deretter "Skriv ut". PDF sendes til skriveren med marginene satt til null.