Hvordan Multipliser verdier i VB

Visual Basic er et programmeringsspråk gjort populært av Microsoft. Ifølge Tiobe indeksen, er det en av de mest populære programmeringsspråk i verden. Visual Basic er et høyt nivå språk; det krever ikke programmerer til aktivt å administrere minne. Grunnleggende regne funksjoner er en viktig del av alle programmeringsspråk. Visual Basic gjør arbeidet med addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon lett.

Bruksanvisning

1 Erklærer de to variablene som skal multipliseres som "Dim produkt, multiplicand1, multiplicand2 Som heltall."

2 Initial verdiene av de to multiplicands, tallene som skal multipliseres som "multiplicand1 = 5" og "multiplicand2 = 7."

3 Sett produktet variabelen til multiplicand1 ganger multiplicand2 som "produkt = multiplicand1 * multiplicand2." Dette vil returnere produktet av begge verdier.

Hint

  • Koden ovenfor kan inngås en tolk eller skrevet inn i en tekstfil som skal kjøres.