Hvordan Naturligvis Logg Min datamaskin Kalkulator i Vista

Alle Windows-operativsystem har en kalkulator som er installert på den. Det er et verktøy som du kan bruke samtidig med alle programmer som kjører på datamaskinen. Det er to kalkulator visninger tilgjengelig for Windows-operativsystemer. Den første er "Standard" visning, som er standardvisningen når du kjører kalkulatoren for første gang. Den "Standard" visningen kan du gjøre enkle aritmetikk og beregninger. Den "Scientific" view åpner for mer kompliserte beregninger som eksponenter, logaritmer, naturlige logaritmer eller konvertere desimaltall til andre tallsystemer som binær, oktal eller heksadesimal.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start" og deretter "Alle programmer". Klikk "Tilbehør" og deretter "kalkulator".

2 Klikk på "Vis", velg deretter "Vitenskapelig" for å åpne den vitenskapelige kalkulatoren.

3 Skriv inn et nummer du ønsker å finne den naturlige logaritmen for. For eksempel 278.

4 Trykk på "ln" knappen på venstre side av vitenskapelig kalkulator. Dette viser den naturlige logaritmen av nummeret du lagt inn. I eksemplet er den naturlige logaritmen til 278 er omtrent 5,6276.