Hvordan oppdatere den globale adresselisten i Exchange 2007

August 28 by admin

Hvordan oppdatere den globale adresselisten i Exchange 2007


Microsoft Exchange 2007 er en server som brukes av mange bedrifter, skoler og andre store grupper som ønsker individuelle postkasser, kalendere og oppgave menyer for hver bruker. Den globale adresselisten inneholder kontaktdata for hver bruker på serveren. Når du sletter eller legger til en ny kontakt, må du oppdatere den globale adresselisten manuelt. Exchange 2007 kan du oppdatere listene når du gjør endringer, men bare administratoren kan gjøre endringer.

Bruksanvisning

1 Logg deg på datamaskinen under administratorkonto.

2 Gå til "Start"> "Alle programmer"> "Microsoft Exchange Server 2007"> "Exchange Management Shell." Den "Shell" komponenten er en del av Exchange som lar deg redigere innstillingene. En kommando vindu åpnes.

3 Type "Update-GlobalAddressList -Identity <GlobalAddressListIdParameter> -DomainController." Erstatt "<GlobalAddressListIdParameter>" med navnet på serveren du vil oppdatere. Hit "Enter" for å tillate programmet å oppdatere seg selv. Prosessen kan ta flere timer, avhengig av hvor mye data er lagret.

4 Slå av Exchange Management Shell når oppdateringene er fullført og starte PC.

Related Articles