Hvordan oppdatere en Set Transact-SQL med to tabeller på en gang

SQL Server er en database program som brukes til å lagre bedriftsinformasjon. Du rediger opplysningene i databasen tabeller ved hjelp av "update" og "satt" uttalelser. Disse uttalelsene endre tabelldata med informasjonen i søket. Du kan "stack" edit utsagn for å redigere det samme bordet samtidig. Dette er en fordel hvis du ønsker å oppdatere flere tabeller i samme søket vinduet.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen og velg "Alle programmer". Klikk på "SQL Server" og deretter "SQL Server Management Studio." Dette åpner hovedkonsollen der du programmere oppdatering uttalelse.

2 Klikk på "New Query" -knappen i hovedverktøylinjen. SQL editor åpnes.

3 Skriv din oppdatering uttalelse. Skriv inn følgende kode inn i editoren:

oppdatering kunde sett firstname = 'Joe' der fornavn = 'jo'

oppdatering adresse sett etternavn = 'smed ", der lastname =' Smiths '

I dette eksempelet er tabellen "kunde" redigert. Hver kolonne med "fornavn" kolonnen satt til "Jo" er endret til "Joe". Den andre "adresse" tabellen er redigert på "etternavn" kolonnen. Alle "Etternavn" kolonner med "smeder" er redigert til «smith».

4 Trykk på "F5" tasten. Koden utfører og tabeller er oppdatert i samme søket på en gang.