Hvordan oppdatere retry intervaller på JET

Hvordan oppdatere retry intervaller på JET


Microsoft Jet Database Engine (JET) er en komponent i Microsoft Access databaseprogram og Visual Basic programmering system. JET funksjonene støtter Windows Data Access Objects i brukerapplikasjoner. JET gir også et sett med verktøy for å definere database tabeller, felt og indekser. Oppdateringen prøve intervall JET parameteren angir ventetiden før et program prøver å gjenoppta å lagre en endret posten som er låst av en annen bruker. Ved å angi JET oppdatering parameter, kan du bruke den i en flerbruker miljø.

Bruksanvisning

1 Klikk "Start" i Windows og velg "Kjør". Skriv inn "cmd" og klikk "OK" for å åpne kommandolinjen vinduet.

2 Skriv inn "dnscmd [Server] [Prøv igjen]", der "Server" er IP-adressen til DNS-server og "Prøv på nytt" er oppdateringen retry intervallet for serveren.

3 Trykk på "Enter" -tasten for å angi oppdaterings prøve intervallinnstillingen i din database applikasjon.