Hvordan oppgradere harddisken i Compaq Presario 1200 bærbar PC

Hvordan oppgradere harddisken i Compaq Presario 1200 bærbar PC


Oppgradere harddisken i din Compaq Presario 1200 bærbar PC er en fin måte å øke lagringsplassen på datamaskinen din. Hvis datamaskinen fremdeles fungerer som den skal og har blitt godt vedlikeholdt, vil en ny harddisk legge mye nødvendig ekstra lagringsplass, slik at du kan lagre mer musikk, filmer og programmer direkte på datamaskinen, i stedet for å måtte brenne dem på CDer eller DVDer og lagre dem i en perm.

Bruksanvisning

1 Snu den bærbare Compaq Presario 1200 bærbar PC av og koble fra eventuelle kabler som er koblet til datamaskinen. Plasser den bærbare slik den er vendt mot deg.

2 Trekk batteridekselet foran høyre kant av laptop ned for å fjerne den. Batteriet vil rote ut om lag en fjerdedel av en tomme.

3 Grab den delen av batteriet som stikker ut og trekk det forsiktig ut av den bærbare datamaskinen.

4 Snu den bærbare datamaskinen opp ned og plassere den bærbare slik den siden som åpner opp er nærmest deg.

5 Skru de fire svarte skruene langs bunnen av den bærbare datamaskinen med en stjerneskrutrekker.

6 Snu laptop høyre side opp og åpne opp skjermen.

7 Løft den fremre delen av håndstøtten opp og skyv den flatkabelen som kobler styreplaten til den bærbare datamaskinen ut av kontakten på undersiden av håndstøtten.

8 Ta av håndstøtten.

9 Fjern de fire skruene i hvert hjørne av harddiskbraketten, som ligger i front i venstre hjørne av laptop, som kobler den til den bærbare datamaskinen.

10 Koble fra harddisken båndkabelen fra der den er koblet til på den bærbare, like over venstre side av pekeplaten.

11 Løft og ta ut harddisken braketten fra den bærbare datamaskinen.

12 Skru de to skruene fra de to lengste sidene på harddiskbraketten.

1. 3 Skyv den gamle harddisken ut av harddiskbraketten, og skyv den nye harddisken inn i harddiskbraketten.

14 Skru inn de fire skruene som kobler harddiskbraketten til harddisken.

15 Plasser harddiskbraketten i harddiskbrønnen.

16 Koble harddisken båndkabelen til kontakten på båndkabelen like over venstre side av pekeplaten.

17 Skyv flatkabelen som kobler styreplaten til den bærbare datamaskinen tilbake i kontakten på undersiden av håndstøtten.

18 Skyv den bakre delen av håndstøtten under den nederste raden med taster på tastaturet.

19 Trykk ned på håndstøtten for å låse den på plass.

20 Lukk skjermen og snu den bærbare datamaskinen opp ned.

21 Skru inn de fire skruene langs den nederste delen av den bærbare datamaskinen.

22 Snu den bærbare datamaskinen med riktig side opp.

23 Skyv batteriet inn i batterirommet sammen foran høyre kant av laptop.

24 Skyv batteridekselet tilbake over batteribrønnen og skyv opp for å låse den på plass.