Hvordan Oppsummer i SPSS

En grundig analyse av data begynner med grunnleggende utforskende teknikker, databehandling grunnleggende sammendrag tiltak og skape en visuell komponent som formidler en følelse av den samlede data landskapet. Dessverre er mange uerfarne forskere og enda noen erfarne analytikere, i sin iver etter å finne svar på sine viktige forskningsspørsmål, hoppe over dette viktige steg i prosessen. Oppsummering data er ikke en komplisert prosess, og SPSS - en statistisk program som er populært blant samfunnsvitere og andre forskere - gjør oppsummerer enkelt, produserer brukervennlig utgang for både nybegynnere og eksperter.

Bruksanvisning

1 Åpne SPSS ved å dobbeltklikke på SPSS-ikonet på skrivebordet eller ved å åpne "Start" -menyen i Windows-operativsystemet og velge SPSS fra "Programmer" -menyen. Dette åpner en regnearklignende rutenett kjent som Data Editor og et mindre vindu som lar deg velge et datasett for analyse.

2 Velg datafilen du ønsker å oppsummere og klikk "OK." Filen åpnes i Data Editor.

3 Klikk på "Analyze" -menyen på toppen av Data Editor og velg "Beskrivende statistikk," etterfulgt av "Utforsk". Å gjøre dette åpner et mindre vindu og lar deg velge noen grunnleggende beskrivende tiltak og visuelle skjermer som vil oppsummere dine data.

4 Velg de variablene som du ønsker å oppsummere ved å klikke navnene deres på venstre side og deretter klikke på pilknappen som beveger variabelnavnet til en tom boks som er merket "Dependent List."

5 Velg om du ønsker dine sammendrag som skal vises som statistikk, grafiske plott eller begge deler. Se på "Display" alternativer nederst på Utforsk vinduet. Standardalternativet er å vise både statistikk og grafiske plott. Hvis du foretrekker å se statistikk bare eller plott bare velge riktig radioknapp. For tomter, er standard i SPSS for å lage en boks-og-værhår diagram og en stilk-og-blad-plott. En boks-og-whisker diagram bruker bokser og linjer for å illustrere fordelingen av et sett med score; stammen-og-blad displayet viser faktiske rå score i en visuell skjerm som ligner på et søylediagram.

6 Undersøk sammendraget utgang produsert av SPSS, som åpnes i et nytt vindu. De statistiske oppsummerings Tiltakene omfatter tall gjennomsnitt - eller bety - samt standardavviket, som viser spredningen eller spredning av verdiene i et sett med score. Et stort standardavvik indikerer en større grad av variasjon i resultatet.

7 Undersøk visuelle diagrammer for å få en følelse av den totale fordelingen av data. En symmetrisk, klokkeformet kurve, for eksempel angir en normal fordeling av skårer. Et histogram som viser en skjev skjerm enten til høyre eller venstre indikerer at ekstreme score i en bestemt retning har forskjøvet den totale fordelingen av resultatet eller verdier i dataene.

Hint

  • Når du velger tomter, kan du lage et søylediagram som kalles et histogram, men å gjøre det må du først klikke på "Tomter" -knappen i Utforske vinduet (se trinn 5) og sjekk boksen merket "Histogram". Klikk "OK" når du har valgt alternativene.