Hvordan Ordne i kolonner og rader

Hvordan Ordne i kolonner og rader


Bygge et regneark kan virke som en komplisert sak, men det trenger ikke å være. Når du bryte ned dataene du ønsker å gå inn i sine bestanddeler felt, blir det mye lettere å finne ut hvordan kolonner og rader forholder seg til hverandre. Når du bygger et nytt regneark, starter med en liste over felt du ønsker å inkludere, merke hver kolonne med et feltnavn, og deretter begynne å skrive inn data rad for rad. Uavhengig av regneark programvare du bruker, vil disse prinsippene for riktig design gjelder.

Bruksanvisning

1 Lag en liste over de feltene du vil inkludere for hver post i regnearket eller bord. For eksempel vil et regneark som inneholder personalregistre omfatter felt for fornavn, etternavn, personnummer, stilling og lønn. Regnearket kan også omfatte flere kolonner, inkludert hjemmeadresse, telefonnummer eller forlengelse, og leie dato.

2 Legg ut hvert felt du ønsker å inkludere i en egen kolonne, og starter med den andre kolonnen i regnearket. Den første kolonnen skal være reservert for posten navn. I tilfelle av en ansatt regneark, ville det første kolonne inneholde navnet på den ansatte. Hver post går på en egen linje, mens hvert felt knyttet til at posten er arrangert i de aktuelle kolonnene.

3 Tast inn dataene for hver post. Start med navn og jobbe deg gjennom hvert felt i hver kolonne i regnearket. Gå videre til neste rad etter at alle feltene er gjennomført for den første.