Hvordan overføre data mellom Word-dokumenter ved hjelp av VBA

Hvordan overføre data mellom Word-dokumenter ved hjelp av VBA


Microsoft Office Word er et tekstbehandlingsprogram inkludert i Microsoft Office-pakken. Microsoft Visual Basic for Applications, eller VBA, er et programmeringsspråk som vanligvis brukes til å automatisere rutineoppgaver. Lære å overføre data mellom Word-dokumenter ved hjelp av VBA er nyttig når du trenger å kontinuerlig fusjonere Word-dokumenter manuelt. I noen få trinn kan du lære å skrive VBA-kode for å åpne to Word-dokumenter og overføre data mellom dem.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Office Word, type "disse dataene er i firstDoc" og lagre i: ". FirstDoc.doc" "C \" som Lukke dokumentet. Legg et nytt dokument, type "Disse dataene er i secondDoc" og lagre i: ". SecondDoc.doc" "C \" som Lukke dokumentet.

2 Åpne Microsoft Office Word, velg "Developer" og klikk "Visual Basic". Klikk på "Insert" -menyen og velg "Module". Kopier og lim inn følgende kode inn i modulen for å utveksle tekst mellom "firstDoc.doc" og "secondDoc.doc."

3 Private Sub passDataBetweenWordDocs ()

Dim wrd1App Som Word.Application

Dim wrd2App Som Word.Application

Sett wrd1App = Create ( "Word.Application")

Sett wrd2App = Create ( "Word.Application")

wrd1App.Visible = True

wrd2App.Visible = True

Sett wordFirstDoc = wrd1App.Documents.Open ( "C: \ firstDoc.doc")

Sett wordSecondDoc = wrd2App.Documents.Open ( "C: \ secondDoc.doc")

wrd1App.Selection.Expand wdLine

sTextDoc1 = wrd1App.Selection.Text

wrd2App.Selection.Expand wdLine

sTextDoc2 = wrd2App.Selection.Text

wrd1App.Selection.TypeParagraph

wrd1App.Selection.TypeText Tekst: = "Denne teksten ble sendt fra secondDoc:" & sTextDoc2

wrd1App.Selection.TypeParagraph

wrd2App.Selection.TypeParagraph

wrd2App.Selection.TypeText Tekst: = "Denne teksten ble sendt fra firstDoc:" & sTextDoc1

wrd2App.Selection.TypeParagraph

End Sub

4 Kjør deg subrutinen ved å trykke "F5".