Hvordan overklokke Intel Pentium D 940 Dual Core 3,2 GHz

CPUer (Central Processing Units) fungere som hjernen til en datamaskin. Prosessorer som Intel Pentium D 940 Dual Core utføre alle de oppgaver som er nødvendige til en datamaskin riktig funksjon. Overklokking en CPU øker ytelsen til CPU, slik at ferdigstillelse av flere oppgaver og operasjoner, noe som gir raskere selve datamaskinen. Innstillinger som finnes i oppstart eller oppstartsmenyen av PC endres for å sette CPU til en overklokket tilstand.

Bruksanvisning

1 Start PCen inneholder Intel Pentium D 940 Dual Core CPU. Trykk F11 under oppstart for å navigere til oppstartsmenyen. Skriv inn "BIOS Features" eller "BIOS Features Setup" delen av oppstartsmenyen.

2 Velg "Ekstern Bus" fra BIOS menyen. Flytt markøren til den numeriske verdien i feltet. Trykk på enter og deretter på "UP" piltast for å øke verdien ett nivå. Trykk "Enter" igjen. Dette hastigheter opp foran bussen på Intel Pentium D 940 Dual Core. La "Ekstern Bus" menyen.

3 Velg "CPU kjerne" eller "CPU" fra BIOS menyen. Flytt markøren til den numeriske verdien som finnes i "Multiplier" -delen. Trykk på enter og deretter på "UP" piltast for å øke verdien ett nivå. Trykk "Enter" igjen for å bekrefte endringen. Dette bestemmer multiplikator, eller frekvensverdi av den fremre bussen. La "CPU kjerne" eller "CPU" -menyen.

4 Trykk på alternativet "Lagre og avslutt". La datamaskinen fullføre boot operasjonen. Intel Pentium D 940 Dual Core er nå overklokket.

Hint

  • Hvis du vil angre alle endringer i BIOS-innstillingene, trykk på "Gjenopprett til standard" i oppstartsmenyen.
  • Overklokking fører til at Intel Pentium D 940 Dual Core til å produsere mer varme enn normalt, bare overklokke hvis PCen tåler den ekstra varmen.