Hvordan pakke ut en tar.gz i Linux

Hvordan pakke ut en tar.gz i Linux


Tar er et filarkiv format som opprinnelig ble brukt med magnetisk tape lagringssystemer. I motsetning til andre formater, tjære arkiver er ukomprimert, og så ofte komprimert med gzip-format før distribusjon over Internett som tar.gz filer. Tar er også navnet på et program som brukes til å arbeide med tjære arkiver, og i henhold til distrowatch er pakket som standard med alle de 10 mest brukte Linux-distribusjoner.

Bruksanvisning

1 Åpne en kommandolinje-grensesnitt terminal hvis du bruker et grafisk grensesnitt. I de fleste tilfeller kan Terminal-programmet finnes i en av de store programkategorier som standard.

2 Kjør tjære ved hjelp av følgende kommando:

tar -xzf /filepath/filename.tar.gz

hvor "/ filbane" er en referanse til katalogen som inneholder tar.gz fil, og "filnavn" er navnet på filen. Den "z" alternativet er viktig, fordi det angir at filen skal pakkes ut før du pakker ut tar-arkiv.

3 Vent til prosessen er fullført, og deretter finne dine utpakket filene i samme katalog som tar.gz fil. For store filer som tar deg tid til å pakke ut, legge til "v" til alternativene for å motta mer detaljert utgang gjennom utpakking prosessen.