Hvordan pakke ut ZIP-filer i Ubuntu

Hvordan pakke ut ZIP-filer i Ubuntu


ZIP-filer er komprimerte arkiver som inneholder én eller flere filer. Arkivene kan opprettes på ett operativsystem og ekstrahert (pakket) på et annet operativsystem. Ubuntu Linux operativsystem har to måter å utvinne ZIP-filer. One, File Roller verktøyet, er et grafisk verktøy for å trekke eller lage alle typer arkivfiler. Den andre er "unzip" -kommandoen, et tekstbasert ZIP utvinning verktøyet.

Bruksanvisning

grafisk metode

1 Dobbeltklikk på ZIP-filen. Dette vil åpne File Roller verktøyet.

2 Klikk på "Extract" knappen øverst i vinduet.

3 Velg det stedet du ønsker å pakke ut filene til.

4 Klikk på "Extract" -knappen nederst i vinduet.

tekst Method

5 Klikk på "Programmer" -menyen.

6 Velg "Tilbehør" sub-menyen.

7 Klikk på "Terminal" for å åpne et terminalvindu.

8 Skriv inn kommandoen "unzip filename.zip" for å pakke ut filen i gjeldende katalog. Skriv inn kommandoen "unzip filename.zip -d katalogen" for å pakke ut filen til en annen katalog. Erstatt "filename.zip" med navnet på ZIP-filen. Erstatt "katalog" med navnet på katalogen som du vil pakke ut filen til.