Hvordan partisjonere harddisken på en MacBook Pro Før Data Migration

Hvordan partisjonere harddisken på en MacBook Pro Før Data Migration


Harddisker i datamaskiner i dag er store nok til at det er mer enn forsvarlig å ha ulike partisjoner til å lagre data på en mer organisert måte enn å bruke forskjellige mapper på samme harddisk. Når du partisjonere MacBook Pro harddisk, gjør det også mulig å overføre data fra en annen harddisk på ditt og holde dem hver distinkt og separat. Heldigvis innser Apple fordelene ved partisjonering og gjør det til en enkel prosess.

Bruksanvisning

1 Naviger til "Verktøy" i "Programmer" -mappen i Finder, og åpne "Disk Utility" programmet.

2 Velg harddisken din fra listen over disker på venstre side av vinduet.

3 Klikk på "Partition" i menylinjen øverst i vinduet.

4 Velg "2 partisjoner" fra "Volumoppsett:" drop-down listen.

5 Gi ny partisjon et navn, og skriv en størrelse i gigabyte.

6 Klikk på "Apply". Partisjonen er opprettet og klar for dataoverføring.