Hvordan Ping Med Tid og datostempel

Hvordan Ping Med Tid og datostempel


Pinge en nettside IP-adresse med en gang og dato er relativt enkel. Alt som kreves er tilgang til en ledetekst, vel vitende om riktig formatering for kommandoen og nettsiden IP-adressen du ønsker å pinge. Resultatet vil være i samsvar med gjeldende klokkeslett og dato på datamaskinen, men selve tidsbruken av ping vil variere avhengig av hvor langt unna fysisk nettstedets server er fra din plassering.

Bruksanvisning

1 For å pinge en IP-adresse, må du ha en datamaskin som er koblet til et nettverk. Dette betyr ikke nødvendigvis trenger å være Internett. Enhver lokalt nettverk tilkoblet via trådløs eller kabel vil også fungere, men å pinge på et lokalt nettverk vil kreve flere IP-adresser for forskjellige noder i nettverket. Den enkleste metoden er å pinge en ekstern server over Internett i stedet.

2 Trekk opp en ledetekst. I Windows kan du vanligvis gjøre dette ganske enkelt ved å skrive "command" i Start søk-linjen som vises når du klikker på Start-knappen. Hvis en ledetekst vinduet ikke vises når du gjør dette, og er tilgjengelig ved å skrive "cmd" på samme sted eller søke i Windows-katalogen for cmd.exe filen til ledeteksten dobbeltklikker på. I Windows XP og tidligere versjoner, er ledeteksten som ligger i Tilbehør-mappen. Ledeteksten simulerer DOS operativsystem som eksisterte før Windows.

3 Finn en IP-adresse til ping. I kommandovinduet skriver du inn navnet på en populær nettside innledes med "ping", slik som "ping cnn.com" Skrive i alt som finnes i anførselstegn her og trykke "Enter" vil returnere en IP-adresse med fire forskjellige tall atskilt med punktum, som er den faktiske fysiske IP-adressen til nettstedet.

4 Nå bruker denne informasjonen til å pinge dette nettstedet og legge til en tid og dato til utgangen. Dette kan gjøres med en IP-adresse ved å erstatte det for en dag blir pinget. Koden må skrives i følgende format, uten mellomrom mellom oppføringer unntatt etter ordet "ping" og etter "1" før IP-adressen selv. Skriv alt vises, og trykk "Enter".

Koden er som følger for IP-adressen 157.166.226.26:

dato / t && tid / t && ping -n en 157.166.226.26

Hint

  • Legg merke til at det finnes flere alternativer for formatering av en ping, og du kan finne disse ved å skrive "ping" ved ledeteksten og trykke "Enter". Den "-n 1" opsjon anvendt i eksemplet her er utformet for å begrense den ping telle til en, og kan elimineres, med resten av kommandoen fremdeles fungerer som den skal.
  • Noen ping alternativer kan ikke fungere, avhengig av nettverksserver blir pinget og datasystemet som brukes til å gjøre pinging. Pinging er bare en enkel metode for å koble til en annen datamaskin i nettverket med en datapakke, og har ingen iboende risiko involvert enten datasystem.