Hvordan plassere fotnoter i et Word-dokument

En fotnote er en praktisk måte å referere til en kilde eller å inkludere en forklarende notat uten å forstyrre den normale flyten av et skriftlig arbeid. Du kan sette inn et tall i hevet på riktig punkt, og skriv din kilde eller et notat nederst på siden innledet med samme hevet nummer. Eller du kan bruke Microsoft Word til å sette inn og formatere fotnoter for deg. Word nummererer automatisk fotnoter for å opprettholde numerisk rekkefølge og vil flytte en fotnote beliggenhet hvis referansepunktet endres.

Bruksanvisning

Microsoft Word 2007 eller senere

1 Klikk på "Referanser" -kategorien.

2 Plasser markøren i det nøyaktige stedet du vil at fotnotereferanse, som er nummer i hevet, skal vises.

3 Klikk "Sett inn fotnote."

4 Skriv inn fotnote i mellomrommet vist nederst på siden.

Microsoft Word 2003 eller tidligere

5 Klikk én gang i stedet i dokumentet der du vil at fotnotereferanse skal vises.

6 Klikk "Sett inn" i toppmenyen.

7 Velg "Reference" og deretter "Fotnote".

8 Klikk på "Fotnoter".

9 Klikk på "Sett inn".

10 Skriv inn fotnote i området som er angitt på slutten av denne siden.