Hvordan Presenter tittelen på en artikkel i My Paper Over artikkelen

Hvordan Presenter tittelen på en artikkel i My Paper Over artikkelen


Hvis du skriver en artikkel i et tekstbehandlingsprogram som Microsoft Word, vil du ønsker å navngi papir for å gi leserne et innblikk og en forhåndsvisning av hva de er i ferd med å lese. Vær kreativ, men fyndig med tittelen. Tittelen på artikkelen har et bestemt sted i strukturen av papiret. Det ser ut til én eller to linjer over legemet av papiret.

Bruksanvisning

1 Åpne Microsoft Word-fil som inneholder papiret.

2 Klikk "Sett inn" på verktøylinjen din. Deretter klikker du på "Header" -knappen. Skriv inn navnet ditt, navnet på professoren, navnet på klassen og dato i en dobbel linjeavstand format.

3 Klikk på markøren over kroppen av dokumentet. Hit "Enter" to ganger. Klikk på "Center" -knappen for tekst orientering. Trykk "Ctrl + B" for å gjøre teksten fet, hvis ønskelig.

4 Skriv inn den første linjen i tittelen. Dette bør være en kort delvis setning som noen ganger viser tre ting. For eksempel kan den første delen av tittelen lese: "Krig, fred, forsoning." Følg denne delvise tittel med kolon.

5 Hit "Enter" for å flytte til den andre linjen. Skriv inn hele tittelen her. For eksempel kan du skrive: "En studie av sannhetskommisjoner i Post-apartheid Sør-Afrika."