Hvordan redigere tabeller i SQL Server Management Studio

Hvordan redigere tabeller i SQL Server Management Studio


Microsoft SQL Server Management Studio gir et grafisk grensesnitt for å administrere etablering og endring av databaser og databasekomponenter. Gjennom SSMS, en rekke veivisere er tilgjengelige for å hjelpe brukere med å fullføre vanlige oppgaver. Det gir også mulighet til å kjøre spørringer. SQL Server Management Studio tillater redigering av den fysiske strukturen av tabeller og innholdet i tabeller gjennom grensesnittet.

Bruksanvisning

Redigerer Tabell Struktur Bruke redigeringsmodus

1 Høyreklikk på tabellen som skal endres.

2 Klikk på "Edit".

3 Gjør ønskede endringer i koden som vises.

4 Klikk "Execute" for å gjøre endringene.

Redigerer Tabell Struktur Bruke Design Mode

5 Høyreklikk på tabellen som skal redigeres.

6 Velg "Design".

7 Gjør endringer ved hjelp av det grafiske brukergrensesnittet.

8 Klikk "Lagre" for å lagre endringene.

Redigerer tabelldata

9 Høyreklikk på tabellen.

10 Velg "Åpne bord."

11 Gjør endringer i dataene som kreves. Endringer er forpliktet når Enter-tasten eller "kjøre" trykkes. Endringer kan ikke vises umiddelbart - du må kanskje oppdatere dataene ved å klikke på "execute" for å se oppdatert informasjon.