Hvordan Referanse første feltet i SQL

En SQL-database kan du referere til det første feltet ved hjelp av SQL programmeringsspråk. Hvis du ikke vet kolonnenavnene i Microsoft SQL de, må du først spørre kolonnenavnene for å se den første kolonnen før du oppretter tabellen spørringen. Hvert bord og dets struktur er definert i SQL skjema database. Du spørre denne databasen til å vise den første kolonnenavnet, og deretter bruke kolonnenavnet til tabell-spørring. Begge disse søkene er dyktig i SQL Server Management Studio.

Bruksanvisning

1 Klikk på Windows "Start" -knappen og velg "Alle programmer". Klikk "Microsoft SQL Server", og klikk deretter på "SQL Server Management Studio."

2 Logg inn til databasen og klikk databasen som inneholder tabellen du ønsker å spørre. Klikk på "Ny spørring" for å åpne redigeringsprogrammet.

3 Skriv inn følgende spørring for å vise listen over kolonner, slik at du kan hente den første kolonnen navn:

velge SELECT *
Fra INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
HVOR TABLE_NAME = 'MyTable'
ORDER BY ORDINAL_POSITION

Erstatt "MyTable" med din egen tabell navn.

4 Trykk på "F5" tasten en anmeldelse av kolonnenavnene. Den første kolonnen oppført er bordet ditt første kolonnenavnet. Bruk dette navnet for å lage spørringen.

5 Skriv inn følgende SQL-kode for å søke på bordet og returnere den første kolonne data:

Velg kolonne fra MyTable

Erstatt "kolonne" med navnet du hentet fra trinn 4.