Hvordan Reset administratorpassordet Etter en XP-oppgradering

Administratoren brukernavn og passord Windows XP lar deg kontrollere alle brukere og tilhørende rettigheter på skrivebordet. Når du har installert en oppgradering i XP, kan du tilbakestille administratorpassordet i Kontrollpanel. Du må ha administratorrettigheter for å endre passordet. Endre hovedadministratorpassord beskytter datamaskinen mot uautoriserte brukere som forsøker å få tilgang ved hjelp av hovedadministratorkonto.

Bruksanvisning

1 Logg deg inn på Windows XP-datamaskin ved hjelp av enten nåværende administrator brukernavn og passord eller en konto med administratorrettigheter.

2 Klikk på Windows XP "Start" -knappen etter at brukerprofil belastninger. Klikk "Control Panel" for å åpne hoved Kontrollpanel-vinduet der alle datamaskinens konfigurasjonsverktøy er plassert.

3 Dobbeltklikk på "Brukerkontoer" -ikonet. En ny konfigurasjonsvinduet åpnes. Klikk på "Brukere" -kategorien for å vise en liste over brukere.

4 Klikk på "administrator" brukernavn i listen og klikk deretter på "Tilbakestill passord". Det åpnes et vindu der du skriver inn det nye passordet. Skriv det i den første tekstboksen og "Bekreft" tekstboksen og klikk "OK" for å lagre endringene.