Hvordan Reset en Cisco Aironet 1100 til fabrikkinnstillinger

Cisco Aironet 1100 er et trådløst aksesspunkt som bruker IEEE 802.11g trådløsstandarden. Den Aironet 1100 kan konfigureres på en rekke måter. I noen tilfeller kan innstillingene som er gjort ikke fungere riktig med nettverket at tilgangspunkt som skal brukes med. Tilbake 1100 til fabrikkinnstilte standardkonfigurasjonen for å gjenopprette tilgangspunktet til sin opprinnelige tilstand.

Bruksanvisning

1 Trekk ut strømledningen fra kontakten på Aironet 1100.

2 Trykk og hold på "Mode" -knappen. Koble til strømledningen.

3 Slipp "Mode" -knappen etter at LED-lyset blir en gul farge. Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.