Hvordan Reset en Epson Ink Chip

Hvordan Reset en Epson Ink Chip


Mange Epson skrivere bruker blekkpatroner med innebygde databrikker som overvåker blekknivået i patronen. Dessverre, presenterer dette problemer hvis du foretrekker å ha dine patroner etterfylt (en tjeneste nå tilbys gjennom mange kontor forsyningskjeder) eller hvis du ønsker å gjøre det selv. Når patronen går tørke første gang, vil den "smart" chip fortsette å rapportere at det er tomt, selv om du har etterfylt det. Løsningen på dette problemet er å nullstille chip.

Bruksanvisning

Hvordan Reset en Epson Ink Chip

1 Kjøp en Epson chip resetter. Leverandører som Mr. Inkjet, MicroDirect og InkSupply alle selger relativt billige Epson chip resetters som kan brukes om og om igjen. De fleste resetters fungerer ved å plugge inn kontaktene på toppen av kassetten og bruke en elektrisk ladning å "lure" kassetten til å tro den er full.

2 Rett inn kontaktene på Epson patron med hakk eller utstikkerne (avhengig av produsent) på chip resetter. De to settene med hakk skal komme nøyaktig på linje.

3 Trykk de ledende delene på chip resetter og kontaktpunkter på patronen sammen i flere sekunder. Du må kanskje bruke betydelig press.

4 Med de fleste chip resetters, vil en LED-indikator blinker grønt når brikken er blitt tilbakestilt. Når dette skjer, har chip er tilbakestilt, og du kan bruke kassetten for å skrive ut.