Hvordan Reset en HP 60

Hewlett-Packard er nr 60 patroner er brukt i mange av sine skrivere. Det er mulig å fylle disse patronene med nytt blekk for å unngå å kjøpe nye blekkpatroner hver gang. Hewlett-Packard har svart på dette ved å designe skrivere som krever nye patroner hver gang. Skriverens chip, men har en grense for hvor mange patroner det kan holde styr på. Du kan tilbakestille systemet slik at du kan bruke den gamle kassetten igjen.

Bruksanvisning

1 Plasser en liten stripe av tape over kobberkontaktene på baksiden av kassetten, som dekker de to øverst i venstre hjørne. Dette er ikke nødvendig hvis du har minst to andre patroner tilgjengelig.

2 Sett kassetten med tape over den inn i skriveren, eller sett en av de andre patronene inn i den. Kjøre minst en testside, og ta kassetten.

3 Fjern tapen hvis du bruker en enkelt kassett og plassere en ny stripe over kontakter i kassettens høyre kryss.

4 Plasser kassetten med den nye kassetten i skriveren eller sette inn en tredje patron og kjøre en andre testside. Ta ut patronen.

5 Sett inn den opprinnelige av de tre kassetter tilbake i skriveren, eller sett den ensomme kassetten uten tape på kontaktene. Kjør en mer testside for å kontrollere at skriveren leser patronen igjen.