Hvordan Reset en HP DeskJet 1280

Hvordan Reset en HP DeskJet 1280


Når du bruker HP DeskJet 1280, kan du få en "out of paper" skriverfeil eller skriveren kan nekte å plukke opp papir fra arkmateren. Du kan tilbakestille HP skrivermaskinvaren i løpet av noen sekunder for å løse dette problemet.

Bruksanvisning

1 Slå på skriveren med strømknappen. Kontroller at lyset kommer på, og at papiret er lagt riktig inn i arkmateren.

2 Trekk ut strømledningen fra baksiden av skriveren mens DeskJet 1280 er fortsatt på. Vent omtrent 10 sekunder for å la strømmen til utslipp fra strømadapteren og koble strømforsyningen fra veggen. Vent 15 til 30 sekunder. Dette gjør at skriveren maskinvare for å sakte tilbakestille.

3 Sett strømforsyningen inn i baksiden av skriveren. Sett strømforsyningen tilbake til et strømuttak.

4 Slå på skriveren igjen ved å trykke på strømknappen.

Hint

  • Hvis hardware reset ikke løser skriverfeil som du får, at papiret i arkmateren er ikke i skadet tilstand og oppdatere skriverdriverne.