Hvordan Reset en trommel på en Panasonic C401

Panasonic C401 er en fargeskriver, skanner og kopimaskin. Den er designet for store volum utskrift og kopiering brukt i forretnings- og kontormiljøer. Når du skifter ut trommel for en Panasonic skriver, må du også tilbakestille maskinen. Dette sikrer at du får riktig lesning av tonernivåer og sideantall.

Bruksanvisning

1 Slå på Panasonic C401 skriver.

2 Trykk og hold "Online" -knappen på kontrollpanelet til du ser "Off Line" melding på skjermen.

3 Trykk på "Reset / Test" knappen på kontrollpanelet. Trykk "Enter" når du ser på "Reset" melding på skjermen.

4 Bruk pil-knappen på kontrollpanelet for å velge alternativet "fabrikkinnstillinger".

5 Trykk "Enter" for å fullføre tilbakestillingsprosedyren.