Hvordan Reset passord på LG enV2 Når Forgotten

LG enV2 er en mobiltelefon utgitt av LG for bruk i mobilnett. Telefonen tilbyr passordbeskyttelse evner som bidrar til å hindre tilgang forsøk av uvedkommende. Selv om din intensjon for å sette et passord kan være bra, kan du miste dette passordet og låse deg ut av din egen telefon. Dessverre er det ingen måte å få tilgang til enheten uten først å tilbakestille den til sin opprinnelige fabrikktilstand. Tilbakestille telefonen nullstiller telefonens passord til sin opprinnelige tomt staten og gir deg tilgang til det en gang til, men på straffen for å miste all informasjon som er lagret på den mobile enheten.

Bruksanvisning

1 Strøm på din LG enV2.

2 Trykk på "Meny" -knappen, velg deretter "Verktøy" ved å trykke "9" på tastaturet.

3 Trykk på "6" knappen for å aktivere menyen "Innstillinger".

4 Trykk på "6" for å åpne "Sikkerhet" menyen.

5 Velg "Restore Phone" med "5" -tasten. Telefonen er nå tilbakestilt til sin opprinnelige ikke-passordbeskyttet tilstand.