Hvordan resette BIOS på en IBM ThinkPad 600E

ThinkPad 600E laptop inneholder en Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) chip. Hver datamaskin må ha en av disse prosessorene innsiden av det å beholde bestemte data når datamaskinen er slått av. CMOS-brikken lagrer viktig informasjon om datamaskinens Basic Input / Output System, eller BIOS, inkludert alle BIOS-innstillinger og passord, hvis noen. Det kjører på en liten mynt cellers batteri, som hindrer den fra å miste sin informasjon når datamaskinen er koblet til en strømkilde. Fjerne CMOS batteriet vil slette CMOS-brikken og resette BIOS.

Bruksanvisning

1 Slå av datamaskinen og trekk ut strømledningen.

2 Snu maskinen opp ned. Skru "skrue 1" fra Dual Inline Memory Module, eller DIMM, dekselet på baksiden av den bærbare datamaskinen, og løft av dekselet.

3 Forsiktig lirke ut batteriet med skrutrekker. Vent i 30 minutter og deretter sette batteriet tilbake igjen. Skru DIMM dekselet på igjen, og slå på datamaskinen. BIOS er nå nullstilt.