Hvordan resette BIOS på en Inspiron 1501

Dell Inspiron 1501 BIOS styrer grunnleggende funksjoner eller den bærbare datamaskinen. Det er "Basic Input / Output System" som går klokken og medierer mellom operativsystemet og maskinvaren. Ifølge Inspiron 1501 brukerhåndboken, bevarer en liten knapp batteri BIOS-innstillingene når hovedbatteriet er tomt. Du må kanskje tilbakestille BIOS hvis du har gjort endringer i innstillingene som hindrer den bærbare datamaskinen fungerer som den skal.

Bruksanvisning

1 Koble den bærbare datamaskinen fra strømnettet og ta ut hovedbatteriet fra Dell Inspiron 1501. Vent noen sekunder, slik at all makt for å fjerne fra maskinen.

2 Åpne skjermen hele veien for å tillate tilgang til det hengslede deksel.

3 Ta av hengseldekselet med en tynn plast spudger verktøyet. Arbeid sakte fra høyre til venstre, unsnapping dekselet.

4 Skru de to små skruene som holder toppen av tastaturet. Løft tastaturet ut og koble kabelen forsiktig.

5 Bruk plast spudger verktøyet til å forsiktig fjerne den runde knappen batteriet under tastaturet. La laptop sitte i 30 sekunder for å tilbakestille BIOS-innstillingene.

Reversere disse instruksjonene for å montere den bærbare datamaskinen.

Hint

  • Ta kontakt med din Dell Inspiron 1501 brukerveiledning for alle riktige sikkerhetsforanstaltninger.