Hvordan sammenligne Access Data

Tabeller i en Microsoft Access-database tidvis har tilsvarende data. En bruker kan sammenligne data i mer enn ett bord ved hjelp av spørringer. Da hun driver sitt spørring, vil Access sammenligne dataene i tabellene og returnere postene hun trenger.

Funksjon

En bruker klikker på "Create" -fanen og deretter "Query Design" for å bygge sin bli med, en måte å spørre mer enn én tabell. Han klikker "Legg til" for å legge bordene på hans spørsmål. Deretter klikker han og drar et felt fra en tabell og faller det på matchende feltet i den andre tabellen. Til slutt går han sine spørre kriterier deretter klikker på knappen "Kjør".

Egenskaper

Tilgang lar brukeren begrense søket. Når du har opprettet henne bli med, kan hun skrive noen data inn i "Kriterier" -feltet, som legger en SQL "hvor" klausul til henne spørring. Når hun kjører spørringen, vil Access bli med og sammenligne tabellene, tilbake bare poster som samsvarer med data hun oppgitt.

betraktninger

For å gå tilbake sammenlignbare data mellom flere bord, må hvert bord knytte minst ett felt i den første tabellen til et felt i den andre tabellen med lignende data, for eksempel en student nummer felt eller en ID-feltet ansatt. Ellers har tilgang ingenting å delta og vil returnere noen resultater.