Hvordan sende en faks fra Windows XP Pro SP2

Hvordan sende en faks fra Windows XP Pro SP2


Bli kvitt den dyre, klumpete, komplisert faksmaskin og den massive og rotete papir sti av fakser. Microsoft Windows XP Professional lar deg sende fakser direkte via datamaskinen, via telefonmodemet. Før du kan sende en faks, men du må først aktivere faksfunksjonen med XP Send Faks Wizard. Microsoft har gjort med å sende fakser som enkelt som å klikke på noen knapper.

Bruksanvisning

Start Wizard "Send Fax"

1 Gå til Start-menyen. Klikk på "Alle programmer" og "Tilbehør".

2 Klikk på "Kommunikasjon", "Faks" og "Fakskonsoll." Tillat Fakskonsoll nytte den til å begynne.

3 Klikk på "File" på meny verktøylinjen. Velg "Send en faks" eller "Ny faks."

Send faks

4 La "Velkommen til faksveiviseren Send" verktøyet til å begynne. Klikk "Next".

5 Skriv inn faksmottakerinformasjon i "Mottaker Information", slik som navn og telefonnummer, når du blir bedt. Klikk "Next".

6 Klikk "Klarforside" dialogvinduet hvis du ønsker å konfigurere en forside for faksen. Følg instruksjonene for å legge til informasjon til cover-sidemalen. Klikk "Next".

7 Planlegg tiden du ønsker å sende faksen. Hvis du vil sende faksen umiddelbart, klikker du på "nå".

8 Angi prioritet for faksen, hvis du ønsker. Sett prioritet til "høy" hvis du planlegger flere fakser og ønsker denne faksen skal sendes før de andre. Likeledes, angi prioritet til "lav" hvis du ønsker dette faksen skal sendes etter andre høyere prioriterte fakser. Klikk "Next".

9 Les gjennom informasjonen du skrev inn i "Fullfører Send veiviseren for faks" dialog vinduet for å bekrefte dataene. Klikk på "Finish".

Hint

  • Datamaskinen må være koblet til en data faks / telefon modem for å sende en faks. De fleste datamaskiner er utstyrt med et slikt modem. Hvis din ikke er det, kan du kjøpe en data faksmodem til enhver elektronikk eller databutikk.